TEKNİK MÜŞAVİRLİK

MONTENEGRO'DA TEKNİK MÜŞAVİRLİK


- Yatırım planlama/değerlendirme çalışmaları
- Fizibilite (olabilirlik) etüdleri
- Mimarlık/mühendislik tasarım hizmetleri
- Tasarım kontrollüğü (Mimarlık – Mühendislik Tasarım İşleri)
- Teknik ve idari şartnameleri içeren inşaat ihale dosyalarının hazırlanması
- İhale ilanları, müteahhit ön seçim ve davetlerinin yapılması
- Tekliflerin değerlendirilmesi ve müteahhit seçiminde iş sahibine danışmanlık
- Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,
- Proje yönetimi
- İnşaat yönetimi/kontrollüğü

 

KARAR VERME AŞAMASINDA VEREBİLECEĞİMİZ, İNŞAAT MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Bütçeye göre ön proje tasarımı, İnşaata başlamadan yaklaşık bütçe çıkarılması, Malzeme seçimi, Projenin Fiyatlandırılması, Maliyet Analizi, İnşaat bütçesinin yapılması, Teknik ve idari şartname yapılması, Hakediş ve ödeme planı yapılması.

 

ÜST YAPI İNŞAAT AŞAMALARINDA VEREBİLECEĞİMİZ, İNŞAAT MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Proje öncesi belge, prosedür ve işlemleri, bütçeye göre proje tasarımı, proje organizasyonu, statik proje yapımı, proje metrajı, projenin yapım bedelinin fiyatlandırılması, inşaat bütçesinin yapılması, müteahhitlik yapım sözleşmesi yada kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması, inşaat teknik planlama iş yapım programlarının yapılması, yıkım kazı prosedür ve aşamaları, inşaat sürecindeki prosedür ve işlem aşamaları, şantiye kontrollük hizmetleri, peyzaj, iskan, belge, prosedür ve işlem aşamaları.

 

ALT YAPI İNŞAATI AŞAMALARINDA VEREBİLECEĞİMİZ, İNŞAAT MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Alt yapı projelerinin hazırlanması, bütçeye göre proje tasarımı, kazı öncesi belge, prosedür ve işlem aşamaları, proje metrajı, projenin Fiyatlandırılması, müteahhit sözleşmesi, alt yapı inşaat yapım programlarının yapılması, inşaat bütçesinin yapılması, inşaat sürecindeki prosedür ve işlem aşamaları, şantiye kontrolluk hizmetleri, inşaat süresince şantiye şefliği.

 Copyrights © Antis Montenegro Nilya Design

Direkt İletişim